61 639 07 24 / 61 853 75 32 Pon.-Pt. 10:30 - 18:30 Sob. 10:30 - 14:30info@trekkersport.com.pl

Odstąpienie od umowy. Zwrot zakupionego towaru (dotyczy konsumentów). Wymiana towaru.

 

Prawo odstąpienia od umowy.

Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem jednak obowiązku poniesienia tych kosztów, które wynikają z wyraźnej dyspozycji kupującego i wykraczają poza koszty standardowej wysyłki, o których mowa w pkt 6 niniejszego Regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy (poniżej) i przesłanie go do nas za pośrednictwem listu tradycyjnego lub poczty elektronicznej.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni liczonych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta  lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Decydując się na przesłanie  oświadczenia o odstąpieniu od umowy tradycyjnym listem lub pocztą elektroniczną mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak korzystanie z gotowego formularza nie jest to obowiązkowe. W każdym wypadku Państwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być czytelne i zrozumiałe, tak aby w sposób nie budzący wątpliwości można było z niego odczytać Państwa wolę odstąpienia od umowy (decyzja o rezygnacji z zakupu).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Po doręczeniu nam Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie przesyłamy Państwu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość  umowę uważa się za niezawartą.

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami spoczywa na kupującym.

 

Zwrot towaru.

Jako kupujący, którzy skorzystali z prawa odstąpienia od umowy, jesteście Państwo obowiązani niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożyliście Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zwrócić rzecz według Państwa wyboru:

- bądź to osobiście w naszym sklepie:

Sklep Trekker Sport

ul. Powstańców Wielkopolskich 12B

61-895 Poznań

- lub też przesłać rzecz na ten sam adres, przy czym jako konsument, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, jesteście Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (przesyłka na własny koszt).

Do zachowania terminu zwrotu rzeczy wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym doliczone przy zakupie koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że zwrot kosztów dostarczenia rzeczy nie obejmuje kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez nasz sklep, o którym mowa w pkt 6 niniejszego Regulaminu.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep, nasz sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jako Sklep, za wyjątkiem gdy zaproponowaliśmy Państwu, że sami odbierzemy rzecz,  jesteśmy uprawnieni do powstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem sklepu Trekker Sport lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 

Wymiana (dotyczy wszystkich kupujących tzn. konsumentów i innych podmiotów).


W przypadku chęci wymiany produktu zamówionego od dnia 18.11.2023, należy zwrócić zamówiony towar zgodnie z regulaminem zwrotów oraz złożyć i opłacić nowe zamówienie. 

 

Uwaga: nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem lub na nasz koszt (przesyłka taka automatycznie jest zwracana do nadawcy na jego koszt).